Usluge

Usluge Centra  promena

Savetovalište

Karijera

Treninzi indoor i outdoor

 1. Predbračno savetovanje
 2. Bračno savetovanje
 3. Individualna psihoterapija
 4. Psihološko testiranje

Radimo i sa firmama na temama

 1. Upravljanje stresom
 2. Motivacija za rad
 3. Povećanje zadovoljstva poslom
 4. Poboljšanje međuljudskih odnosa kroz komunikaciju
 5. Tim i timski rad
 6. Upravljanje emocijama koje ometaju lično i profesionalno funkcionisanje
 7. Priprema za javno izlaganje i prezentovanje
 8. Rad sa „teškima“ u komunikaciji
 9. Time management
 10. Stilovi rukovođenja
 11. Ok rešavanje konflikata

Omladina

 1. Kako se uči
 2. Planiranje karijere
 3. Postavljanje ciljeva
 4. Kako se pripremiti za intervju?
 5. Kako napisati CV?
 6. Kako napisati motivaciono pismo?
 7. Asertivna komunikacija