Upravljanje stresom

Svakodnevno se susrećemo sa teškim situacijama i učestvujemo u događajima koji mogu izazvati stres našeg organizma. Za doživljaj stresa je važna individualna, subjektivna reakcija tela i duha na promenu, pa je stoga važno svesno tumačenje, shvatanje, doživljavanje stresnog stanja u kojem se osoba nalazi. Stres istovremeno obuhvata delovanje stresora (događaja), reakciju organizma na stresor i posledice na organizam.

Saznajte kako tumačiti situacije, kako se izboriti sa stresim situacijama, šta sve može biti izvor stresa, kako deluje nagomilani stres i kako ga najlakše prevazići.

Teme koje se obrađuju na radionici:

  • Šta sve spada u stres  (stres i stresori, kako ih prepoznati, faze nastanka stresa…)
  • Individualni i organizacijski uzroci stresa
  • Upravljanje emocijama u stresnim situacijama
  • Kakvav tip ljudi je podložniji stresu
  • Tehnike prevazilaženja  stresnih situacija

Susret je organizovan po radioničarskim principima (predavanja, vežbe, role play,…) i odražava se u trajanju od 3 sata.

LOŠA  VEST: Mi sami sebi stvaramo stres!
DOBRA VEST: Mi sami sebi stvaramo stres!

 

Rezervišite mesto na ovom seminaru >>

Posted in:

Leave a Reply