Saradnja sa kompanijama

Usluge koje nudimo su:

1. Osnivanje sektora za ljudske resurse (izrada sistematizacije radnih mesta sa opisima poslova, uvođenje HR procedura, obuka zaposlenih za rad u sektoru)

2. Poboljšanje rada sektora za ljudske resurse

3. Regrutacija i selekcija kandidata

4. Intervjuisanje kandidata za određenu radnu poziciju

 

5. Testiranje kandidata za određenu radnu poziciju

6. Korporativni treninzi na potrebne/odabrane teme

Radeći, svakodnevno dolazimo u situaciju da imamo razne probleme i frustracije, kako na poslu tako i kod kuće. Nekad su ti problemi mali, rešivi i prolazni, a ponekad su hronični. Normalno je da imamo probleme, ali njih treba i rešavati kako se ne bi pretvorili u hronične. Zato bi svakoj firmi, organizaciji, trebao biti jedan od osnovnih ciljeva – zadovoljstvo zaposlenih.

Mi Vam nudimo mogućnost da nam se obratite kako bismo zajedno analizirali Vaš problem u organizaciji i odredili polje delovanja kroz treninge prilagođene samo Vašem kolektivu. Treninge je moguće organizovati u Vašoj organizaciji, kao i u našem poslovnom prostoru.

Posted in: