Rešavanje konflikata

  1. free
  1. free

Konstruktivno rešavanje konflikata

Ukoliko ne znamo da se „snađemo“ u konfliktu, onda je njihov broj u našem životu veoma velik i loše se završi po nas. Biti u konfliktnoj situaciji nije loša stvar, samo je negativno konotirana u našoj kulturi. Konflikt je mogućnost da se izrazite, a istovremeno i da čujete šta suprotna strana ima da kaže da istu temu. Konflikt je dobar ukoliko se konstruktivno završi.

Ova radionica Vam nudi mogućnost da saznate više o:

– Vrstama konflikata

– Stilovima ponašanja u konfliktima

– Veštinama i tehnikama za rešavanje konfliktnih situacija

– Tehnikama upućivanja konstruktivne kritike

Nakon ove radionice imaćete znanja kako konstruktivno rešiti konflikt, a na Vama je da vežbate sa svojom okolinom

Radionica traje 5h.

Cena radionice je 3000 dinara.

Termin je 19.10.2013. od 11h – 16h.

Posted in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *