Psihopomoć umirućim pacijentima i porodicama

Psihopomoć umirućim pacijentima i porodici obolelog

Koncept radionice:

  • Šta je to palijativno zbrinjavanje- standardi, modeli i principi- od saopštenja loših vesti (neizlečiva bolest) do prihvatanja kraja života.
  • Faze prihvatanja loših vesti- od neverice preko cenkanja do prihvatanja i adekvatnog suočavanja.
  • Prilagođavanje na bolest sa lošom prognozom- psihosocijalna adaptacija i strategije prevladavanja.
  • Promene na psiho-fizičkom i duhovnom planu osobe koja boluje od neizlečive bolesti
  • Važnost osobe (ličnosti) a ne dijagnoze- autonomnost obolelog u donošenju svih odluka u vezi sa tretmanom u odnosu na potrebe i probleme obolelog.
  • Kvalitet života ispred kvantiteta- ne ubrzavati niti odlagati smrt- osnovna prava umirućeg pacijenta.
  • Obolela osoba i porodica kao aktivni saradnici u tretmanu- definisanje prioriteta.
  •  Kontrola simptoma i problema umirućeg pacijenta.
  •  Strah od smrti- pristup i prevazilaženje.

 

Termin radionice:

Cena radionice: