Postavljanje ciljeva

Osobine ciljeva:

S – (specific) specifičan, konkretan cilj

M – (measurable) merljiv, može se proveriti da li je i u kom stepenu ostvaren

A – (achievable) ambiciozan, ostvarljiv, dostižan, s raspoloživim sredstvima u određenom vremenu

R – (resource bond) realan, računajući na realno raspoloživa sredstva

T – (time constrained) vremenski ograničen, za njegovo ostvarenje dali ste sebi rok

Dakle cilj mora biti jasan, merljiv, dostižan, izazovan i vremenski određen.

Ukoliko imate problem da sami odredite i ostvarite svoje ciljeve, mi Vam nudimo pomoć kako bismo zajedno uspeli. Početak svega je volja, a na Vama je da je pokrenete i dođete kod nas.