Psihološko testiranje

 • Kako

  Psihološko testiranje je način na koji možete da saznate više o sebi, a i ono dodatno pomaže psihoterapeutima/savetnicima da bolje sagledaju Vašu ličnost i adekvatnije Vam pomognu u Vašem procesu promene.

  Psihološko testiranje radimo prilikom odabira škole/zanimanja za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta najnovijim Testom profesionalnih opredeljenja – 3 Društva psihologa Srbije.

  Ukoliko želite da saznate više o svojoj ličnosti, možete se testirati testom Velikih 5 + 2, a o inteligenciji i pojedinačnim sposobnostima na osnovu testa VITI.

  Takođe, ukoliko želite da saznate više o intelektualnim sposobnostima svoje dece, testiranje se vrši testom REVISK.

   

 • Zasto

  Psihološko testiranje se takođe radi i na predlog Vašeg psihijatra u diferencijalno-dijagnostičke svrhe, kako biste dobili što bolju terapiju i omogućili sebi normalan i psihički stabilan život.

   

 • Cilj

  Ciljevi psihološkog testiranja su:

  – procena strukture ličnosti
  – procena aktuelnog psihičkog stanja
  – procena intelektualnog funkcionisanja
  – određivanje stepena organskog oštećenja

   

 • Naša iskustva nam govore

 • U skladu sa navedenim koriste se odgovarajući psihološki testovi i inventari ličnosti koji se koriste u dijagnostičke svrhe, a primenjuju ih isključivo klinički psiholozi.

  Author's imageGeorge NovitzkySome Company

Zakažite termin >>