Planiranje karijere

Planiranje karijere Vam omogućava ostvarenje planova za napredovanje i kretanje po korporativnoj lestvici.

Planiranje karijere je zapravo kao i život: stalni proces kretanja, pri čemu smo primorani da donosimo mnoštvo odluka. Planiranje karijere je poput zacrtavanja svog životnog puta: ako ga nemate, lako možete odlutati, ali ako ste ga isplanirali i zadovoljni ste njime, imat ćete smer i sigurnost.

Prilikom kratkoročnog planiranja karijere, vremenskog okvira do pet godina, osnovno je pozabaviti se ličnim ciljevima koji su realni, ostvarivi i dostižni u realnom vremenskom okviru.

Način rada: sa psihologom razgovarate o Vašim kvalitetima, sposobnostima, veštinama, interesima, vrednostima, i primenom niza psiholoških testova utvrđujete koji Vam posao odgovara i šta biste Vi želeli. Tokom ovog rada se prolazi i kroz zamišljen razgovor za posao, pri čemu vas osnažujemo da samopouzdano iznesete svoje kvalitete zamišljenoj komisiji.

Kada Vam preporučujemo: ovakav rad može da pomogne ukoliko ne znate šta biste voleli da radite u životu, čime da se bavite, potreban Vam je savet ili ste učenik koji mora da izbere srednju školu ili fakultet, student koji bira kompanije u koje bi želeo da konkuriše za praksu ili želite novi posao pa Vam treba savet.

Posted in: