Konflikti, kako ću sa njima?

Prvo počinjemo sa kratkim tematskim celinama, a onda prelazimo na iskustvene vežbe i roll play.

– Šta je to konflikt?

– Kakav mu je značaj?

– Kako ga rešiti?

– Mogući ishodi?

– Šta imam od njegovog rešavanja?

Mesto, vreme i cena radionice:

Formiranje grupe je u toku.

Cena: 1800 din.

Posted in:

Leave a Reply