Ok rešavanje konflikata

Konflikti u našoj populaciji imaju negativnu konotaciju, i kao takvi se često izbegavaju. Konflikt je, po definiciji, sukob potreba ili želja dve osobe. Spram ovoga, konflikt je svako nerazumevanje ili neslaganje. Mnogi ljudi ne znaju kako da reše konflikt, pa viču, ponašaju se vrlo neprijateljski i agresivno, a drugi se pak povlače, jer ne žele da sebe stave u tako neprijatnu situaciju ili  da se zamere i posvađaju.

Dovoljno je da se jednoj osobi ide u bioskop, a drugoj na bazen, pa da imamo konflikt među njima.

Iz konflikta možemo izaći  tako da:

  • obe strane dobijaju
  • jedna dobija, a druga gubi
  • obe gube
  • ili je komunikacija disfunkcionalna ili se prekida

Konflikt je potrebno smatrati mogućnošću da se izrazite, a istovremeno i da čujete šta suprotna strana (Vaš sagovornik) ima da kaže da istu temu. Konflikt je dobar ukoliko se konstruktivno završi, odnosno ako iz njega izađete sa win-win pozicijom.

Leave a Reply