Neverbalna komunikacija

Istraživanja pokazuju da 55% naše komunikacije ide u korist neverbalne komunikacije odnosno govora tela. Da bi neka poruka bila jasno prenesena, mora izrečeno mora biti u skladu sa našim govorom tela. U suprotnom, znaćemo da se osoba ustvari ne slaže sa onim što nam govori ili ni sama ne veruje u sadržaj koji izgovara.

Neverbalna komunikacija je izuzetno važna osobama koje su često predmet javnosti, nekog javnog izlaganja i nastupa, kao i osobama koje su često u kontaktu sa velikim brojem ljudi. Ovo se naročito odnosi na poslovni kontekst.

Na ovoj radionici se fokusiramo na neverbalne znake i učimo njihova značenja u kontekst situacijama, kroz igranje uloga, modelovanje, igrice i vežbe.