Kako raditi sa teškima za komunikaciju?

U životu smo mnogo puta primorani da živimo ili radimo sa ljudima „teškim” za saradnju, ili bilo kakav drugi oblik komunikacije, bilo da je to sa komšija, saradnik, kolega, šef ili ljudi sa kojima se povremeno srećemo. Neizbežno je

komunicirati sa njima, a zaista je teško. Kako raditi na sebi, ne dovesti sebe u emotivno stanje besa ili bespomoćnosti, ostati u komunikaciji i izraziti se? Pridružite nam se i naučite kako uspeti u tome.
Teme radionice:
– Ko su za nas takvi ljudi?
– Zašto su nam komplikovani i crpe energiju?
– Da li baš moramo da uđemo u konflikt sa njima?
– Kako da izađemo iz konflikta sa pozicijom „dobijam-dobijaš”?
– Tehnike za izbegavanje manipulacije
Susret je organizovan po radioničarskim principima
(predavanja, vežbe, role play,…) i održava se u trajanju od 5 sati.

Teme radionice:
– Ko su za nas takvi ljudi?
– Zašto su nam komplikovani i crpe energiju?
– Da li baš moramo da uđemo u konflikt sa njima?
– Kako da izađemo iz konflikta sa pozicijom „dobijam-dobijaš”?
– Tehnike za izbegavanje manipulacije

– Ko su za nas takvi ljudi?- Zašto su nam komplikovani i crpe energiju?- Da li baš moramo da uđemo u konflikt sa njima?- Kako da izađemo iz konflikta sa pozicijom „dobijam-dobijaš”?

Posted in:

Leave a Reply