• link

Motiviši sebe i svoje kolege

U cilju dobrog poslovanja, ostvarivanja dobrog profita, neophodnan preduslov je imati zadovoljsnog i motivisanog radnika. Ukoliko je sam čovek motivisan za dolazak na posao, u određenu radnu atmosferu, među kolege, lakše radi i ima volje za mnoge poslove, a i pokreće svoje radno okruženje na aktivnost.

Kako motivisati sebe i zaposlene, možete saznati kroz teme ove radionice:

  1. Šta podrazumeva radna motivacija?
  2. Faktori koji određuju motivaciju i uspešnost pojedinca
  3. Značaj motivacije za rad
  4. Teorije motivacije – Šta kažu knjige, a šta iskustvo?
  5. Metode postavljanja ciljeva i prioriteta
  6. Kako sebe motivisati?
  7. Kako motivisati saradnika?
  8. Kako motivisati tim?
  9. Motivacija kritikom i takmičenjem
  10. Preporuke za menadžere – kako motivisati zaposlene

Radionica se održava u trajanju od 4h.

Tokom rada koristimo teoriju, studije slučaja i primere iz prakse kao i Vaše lične primere.

 

Rezervišite mesto na ovoj radionici >>