Kako napisati motivaciono pismo?

Propratno (motivaciono) pismo je dokument koji se šalje uz Vaš CV. On je mesto gde ćete dati svoj individualni pečat i ono se razlikuje od kandidata do kandidata. Ono ima određenu strukturu, a svaki pasusu ima određen zadatak. Ukoliko ne prepoznajete koje svoje osobine treba da istaknete, koja znanja i veštine karakteristične za određeno radno mesto, mi to radimo zajedno sa Vama. Pomoćićemo Vam da se predstavite i opišete svoju motivaciju na radionicama Pisanje CV, motivacionog pisma i priprema za intervju za posao.

Leave a Reply