Kako napisati CV?

Ukoliko tražite posao, prvi vid predstavljanja biće Vaš CV (biografija). Na osnovu njega i njegovog sadržaja se vrši prvi krug izbora kandidata za određeni posao, sem ako politika firme nije da se, bez obzira na CV, prvi krug eliminacije vrši pomoću raznih psiholoških i drugih testova.

CV treba da ima određenu strukturu, bogatu Vašim iskustvom, kako formalnim tako i neformalnim.

Mi Vam nudimo radionicu obuke kako napisati CV, pri čemu svi učesnici pišu svoj CV, i na kraju radionice imaju CV za svog narednog poslodavca.Takođe, u okviru ove radionice uvežbavate kako se što bolje predstaviti na intervjuu za posao, na koje cake treba da obradite pažnju, kako da neverbalno komunicirate i kako da odgovorite na pitanja na koja baš nemate spremljen odgovor za poslodavca.

Da li mi je CV dovoljno dobar?

CV je prvi korak ka dobijanju posla. To je dokument koji predstavlja vaš “životni put”.

Današnji poslodavci dobijaju veliki broj prijava, morate se izdvojiti iz mase!

Kako da dođem do razgovora za posao?

Ova radionica će vam pružiti niz korisnih saveta, otkloniti nedoumice i pomoći da uspešno napišete vašu biografiju.

Saznajte koje su najčešće greške pri pisanju CV-ja, kako izgleda dobro napisan CV.

Napišite CV zajedno sa nama!

Teme koje se obrađuju na radionici:

  • Šta je CV i koja je njegova namena?
  • Pravilna struktura CV-ja
  • Perspektiva poslodavca
  • Najčešće greške pri pisanju CV-ja
  • Hoću svoj najbolji CV

Leave a Reply