Kako izabrati život?

Kako odabrati život?

Koncept radionice:

Svake godine oko milion ljudi sebi oduzme život. Stopa suicida raste iz godine u godinu.

Procenjuje se da su pokušaji samoubistva oko 20 puta češći nego izvršena samoubistva, a da pod teretom tog događaja ostane još oko 5-6 ljudi.

Teme kojima se bavimo:

  • Jeste li nekada imali suicidne misli ili neko vama blizak?
  • Teorije i stavovi u vezi sa samoubistvom- faktori i uzroci.
  • Namere i osećanja osoba koje razmišljaju o samoubistvu.
  • Stepeni gradacije samoubistva i rizični periodi izvršenja suicida.
  • Znaci upozorenja za samobistvo
  • Nisu svi suicidni ljudi isti- kako ih prepoznati
  • Suicidni oblici ponašanja
  • Istine i zablude u vezi sa samoubistvom- destigmatizacija kao osnova prevencije
  • Tehnike aktivnog slušanja u razgovoru sa suicidnom osobom
  • Šta uraditi, a šta nikako ne raditi (kazati) u razgovoru sa osobom koja razmišlja da seb oduzme život.

Ne mogu se sva samoubistva sprečiti ali veliki broj može- mogu li se rešiti problemi bez oduzimanja života.

Termin radionice: 21. oktobar, Novi Sad

Cena: 3000 din

Zakažite termin >>