• image

Savetovalište

 • Centar  promena

  je psihološko savetovalište,

  koje pruža usluge savetovanja sa psiholozima raznih psihoterapijskih edukacija (Transakciona analiza, Geštalt psihoterapija, REBT, Sistemska porodična psihoterapija).

  Centar za komunikaciju i lični razvoj  “Centar promena”  nudi razne vrste psihološke pomoći, koja može da bude individualna, partnerska/bračna ili porodična.

 • Pomoć porodicama i/ili partnerima se sastoji u:

  • razumevanju psiholoških  i razvojnih faza i procesa kroz koje prolaze kako deca tako i mladi u svom odrastanju
  • boljem uzajamnom razumevanju između članova porodice
  • savladavanju načina za prevazilaženje besa i agresije, kako kod roditelja tako i kod deteta
  • uspostavljanju psiholoških granica i istrajnosti u njihovom poštovanju, odnosno pomažemo Vam u vaspitanju
  • pružanju psihološke pomoći pri razvodu ili raskidu veze
  • pružanju psihološke pomoći prilikom raznih vidova porodičnog  i partnerskog nasilja i zlostavljanja
  • pružanju pomoći prilikom neuspeha dece u školi
  • pomoć u učenju, učenje tehnika učenja sa psihologom
  • pružanju pomoći u proceni da li imate člana sa problemom bolesti zavisnosti (narkomanija, alkoholizam, patološko kockanje, zavisnost od interneta) i kako se nositi sa tim
  • pružanju psihološke pomoći ukoliko imate člana ili ste osoba sa neurozom (anksioznost, panični napadi, depresija, manija, bipolarni poremećaj,…)
  • bilo kog drugog problema koji Vam ometa život ili rad i tumačite ga kao teškoću

  Pomoć osobama koje dolaze same na psihoterapiju (individualno) se sastoji od:

  • pružanja pomoći ukoliko imate problem da donesete odluku u vezi sebe ili drugih
  • pružanje psihološke pomoći ukoliko imate dijagnostikovanu neku od psihopatoloških bolesti
  • pružanje podrške, učenje, ukoliko imate problema sa ispitima na fakultetu/na poslu sa kolegama ili šefom/kod kuće sa roditeljima ili partnerom/prijateljima/rođacima
  • obuka kako da steknete više samopouzdanja/kako da se izborite za sebe
  • obuka kako da se postavite na razgovoru za posao i da odete na njega spremni
  • pružanje psihološke pomoći ukoliko imate problema sa zdravljem
  • pružanje psihološke pomoći za sve što Vi smatrate svojim problemom, a okolina Vas ne razume

   

Posted in: