Asertivna komunikacija

Šta znači biti asertivan?

Asertivnost je reč engleskog porekla i podrazumeva takav oblik komunikacije sa drugim ljudima koji je između pasivnosti i agresivnosti tzv. zlatna sredina. Biti asertivan podrazumeva da iskazujete svoje stavove, želje, mišljenja i uverenja na socijalno prihvatljiv način, tako što ćete reći ono što mislite na direktnan i iskren način, uz poštovanje sagovornika. Poštovati sagovornika podrazumeva da ga ne vređete, ne povisujete ton, ne ulazite u njegov životni prostor. Ovaj oblik komunikacije podrazumeva da ste sa sagovornikom jednaki u komunikaciji po pitanju vrednosti kao ličnosti, bez obzira na sagovornikov pol, nacionalnu pripadnost, boju kože, profesionalne kvalifikacije, položaj u društvu. Vaša prava u komunikaciji su jednaka pravima sagovornika i obrnuto.

Asertivnost treba posmatrati kao još jedan izbor prilikom komunikacije sa drugima. Asertivnim načinom komunikacije istupate sa svojom željom, a ne zahtevom, kao što to obično radite kada želite da istaknete svoju moć i dominaciju, tačnije kada ste agresivni u komunikaciji. Asertivnost ne garantuje uspeh po svaku cenu, ne garantuje ostvarenje cilja, već samo izražavanje svega što želite na jedan socijalno prihvatljiv način. Ona podrazumeva borbu za svoja prava, ali na jedan nenametljiv i neagresivan način. Takođe, asertivnost treba da bude uvremenjena. Npr. nećete ići kod šefa da tražite povišicu (iako ste spremili mali govor, doneli odluku da ćete to uraditi baš danas, i skupili hrabrost) tada kada je on poprilično besan i nervozan. Znači, za traženje povišice nije dan, sami ćete to proceniti, i ne odustati od asertivnosti, već je odložiti za neki povoljan termin. Biti asertivan je u ovom slučaju Vaš izbor i Vaša odluka.

Biti asertivan podrazumeva da znate kako da se zauzmete za sebe, kako da izbegnete manipulacije u komunikaciji, kako da uputite kritiku, kako da pohvalite druge, kako da primite kritiku i ne uvredite se, kako da se izborite za tremom na javnim nastupima, kako da adekvatno komunicirate sa svojim najbližima, partnerom, kolegama, šefovima, ljudima iz javnog sektora i drugima, kao kako da konstruktivno rešite konflikte sa njima, i mnogo toga još što Vam učimo na Treningu veština komunikacije i samopouzdanja.

 

Rezervišite mesto na ovom seminaru >>