Savetovaliste

 • Obuka za HR Generalist-a

  U većini firmi (kompanija) je osoba zaposlena u ljudskim resursima prva koju upoznate (naravno pored portira). Preko nje saznajete dosta o kompaniji, ona Vas ispituje na razgovoru za posao i kasnije obaveštava o mnogim stvarima koje se dešavaju u kompaniji, a važna su Vam kao zaposlenom. Posao osobe u ljudskim resursima je kompleksan i zahteva […]

 • Neverbalna komunikacija

  Istraživanja pokazuju da 55% naše komunikacije ide u korist neverbalne komunikacije odnosno govora tela. Da bi neka poruka bila jasno prenesena, mora izrečeno mora biti u skladu sa našim govorom tela. U suprotnom, znaćemo da se osoba ustvari ne slaže sa onim što nam govori ili ni sama ne veruje u sadržaj koji izgovara. Neverbalna […]

 • Radionice

  Dobrobiti rada u grupi: 1. Zajedništvo a ne usamljenost Osećanje zajedništva koje se formira i postoji u grupi omogućava da se osećate manje usamljeno. Ostali članovi grupe su neka vrsta saboraca u suočavanju sa sobom, problemima i u kreativnom nastojanju samorazvoja. 2. Bez osude U grupi nema osuđivanja i svoja osećanja i razmišljanja možete do […]

 • Psihopomoć umirućim pacijentima i porodicama

  Psihopomoć umirućim pacijentima i porodici obolelog Koncept radionice: Šta je to palijativno zbrinjavanje- standardi, modeli i principi- od saopštenja loših vesti (neizlečiva bolest) do prihvatanja kraja života. Faze prihvatanja loših vesti- od neverice preko cenkanja do prihvatanja i adekvatnog suočavanja. Prilagođavanje na bolest sa lošom prognozom- psihosocijalna adaptacija i strategije prevladavanja. Promene na psiho-fizičkom i […]

 • Kako izabrati život?

  Kako odabrati život? Koncept radionice: Svake godine oko milion ljudi sebi oduzme život. Stopa suicida raste iz godine u godinu. Procenjuje se da su pokušaji samoubistva oko 20 puta češći nego izvršena samoubistva, a da pod teretom tog događaja ostane još oko 5-6 ljudi. Teme kojima se bavimo: Jeste li nekada imali suicidne misli ili […]

 • Zašto su suze OK?

  Zašto su suze i tugovanje OK? Koncept radionice: Definisanje emocije tuge i prikaz njene funkcionalnosti- koja je svrha tugovanja? Zbog čega je „dobro“ adekvatno tugovati i završiti proces tugovanja posle gubitka nečega što nam je bilo važno. Sagledavanje tuge kao prirodne i poželjne psihološke reakcije na gubitak i sve njene faze procesa tugovanja i faktori. […]

 • Psihodramske grupe

  Rad sa grupom u psihodrami Psihodrama je forma grupne psihoterapije u kojoj se koriste akcione tehnike. To znači da  članovi grupe ne sede sve vreme u krugu razgovarajući već imaju priliku da aktivno učestvuju u terapijskom procesu. Životne situacije svih članova grupe bivaju donešene u terapijski prostor  i „odigravaju se“ i oživljavaju uz pomoć članova […]