Psihopomoć umirućim pacijentima

  • Psihopomoć umirućim pacijentima i porodicama

    Psihopomoć umirućim pacijentima i porodici obolelog Koncept radionice: Šta je to palijativno zbrinjavanje- standardi, modeli i principi- od saopštenja loših vesti (neizlečiva bolest) do prihvatanja kraja života. Faze prihvatanja loših vesti- od neverice preko cenkanja do prihvatanja i adekvatnog suočavanja. Prilagođavanje na bolest sa lošom prognozom- psihosocijalna adaptacija i strategije prevladavanja. Promene na psiho-fizičkom i […]