komunikacija

 • Obuka za HR Generalist-a

  U većini firmi (kompanija) je osoba zaposlena u ljudskim resursima prva koju upoznate (naravno pored portira). Preko nje saznajete dosta o kompaniji, ona Vas ispituje na razgovoru za posao i kasnije obaveštava o mnogim stvarima koje se dešavaju u kompaniji, a važna su Vam kao zaposlenom. Posao osobe u ljudskim resursima je kompleksan i zahteva […]

 • Neverbalna komunikacija

  Istraživanja pokazuju da 55% naše komunikacije ide u korist neverbalne komunikacije odnosno govora tela. Da bi neka poruka bila jasno prenesena, mora izrečeno mora biti u skladu sa našim govorom tela. U suprotnom, znaćemo da se osoba ustvari ne slaže sa onim što nam govori ili ni sama ne veruje u sadržaj koji izgovara. Neverbalna […]

 • Trening veština komunikacije i samopouzdanja (asertivni trening)

  Na osnovu ovog treninga se postiže: – Ovladavanje veštinama asertivne komunikacije (jasne, iskrene, direktne) – Unapređenje samopoštovanja i samopouzdanja – Sticanje uvida u manipulaciju u komunikaciju i ovladanje tehnikama izbegavanja manipulacije – Sticanje uvida šta je konflikt i ovladavanje tehnikama konstruktivnog rešavanja konflikata – Razvoj sposobnosti upućivanja kritike i pohvale – Smanjenje straha za direktno […]

 • Kako raditi sa teškima za komunikaciju?

  U životu smo mnogo puta primorani da živimo ili radimo sa ljudima „teškim” za saradnju, ili bilo kakav drugi oblik komunikacije, bilo da je to sa komšija, saradnik, kolega, šef ili ljudi sa kojima se povremeno srećemo. Neizbežno je komunicirati sa njima, a zaista je teško. Kako raditi na sebi, ne dovesti sebe u emotivno […]