komunikacija

  • asertivni

    Trening veština komunikacije i samopouzdanja (asertivni trening)

    Na osnovu ovog treninga se postiže: – Ovladavanje veštinama asertivne komunikacije (jasne, iskrene, direktne) – Unapređenje samopoštovanja i samopouzdanja – Sticanje uvida u manipulaciju u komunikaciju i ovladanje tehnikama izbegavanja manipulacije – Sticanje uvida šta je konflikt i ovladavanje tehnikama konstruktivnog rešavanja konflikata – Razvoj sposobnosti upućivanja kritike i pohvale – Smanjenje straha za direktno […]

  • dsdsads

    Kako raditi sa teškima za komunikaciju?

    U životu smo mnogo puta primorani da živimo ili radimo sa ljudima „teškim” za saradnju, ili bilo kakav drugi oblik komunikacije, bilo da je to sa komšija, saradnik, kolega, šef ili ljudi sa kojima se povremeno srećemo. Neizbežno je komunicirati sa njima, a zaista je teško. Kako raditi na sebi, ne dovesti sebe u emotivno […]