knflikti

  • Konflikti, kako ću sa njima?

    Prvo počinjemo sa kratkim tematskim celinama, a onda prelazimo na iskustvene vežbe i roll play. – Šta je to konflikt? – Kakav mu je značaj? – Kako ga rešiti? – Mogući ishodi? – Šta imam od njegovog rešavanja? Mesto, vreme i cena radionice: Formiranje grupe je u toku. Cena: 1800 din.