Slobodan Sinadinović

Slobodan Sinadinović

Inženjer industrijskog menadžmenta
Department:
Slobodan Sinadinović
Master – inženjer industrijskog menadžmenta – usmerenje:
Menadžment ljudskih resursa, a obrazovanje je stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
U oblasti Menadžmeta ljudskih resura radi više od pet godina. Svoje znanje usavršio je u internacionalnoj kompaniji “Tarkett” iz Bačke Palanke u kojoj je radio na nekoliko pozicija koje su obuhvatale menadžment ljudskih resursa i komunikacije.  U dosadašnjoj karijeri održao je veliki broj treninga iz oblasti mendžmenta ljudskih resursa i korporativnih komunikacija.
Trenutno je zaposlen u kompaniji Vennora i sarađuje sa nekoliko kompanija kojima pruža podršku u oblasti ljudskih resursa i komunikacije.