Lidija Gavrilovic

Lidija Gavrilovic

Trener asertivne komunikacije
Department:
Lidija Bandjur

Po zanimanju je diplomirani pedagog- master, kao i transakcioni savetnik pod supervizijom. Zaposlena u Dečijem selu, na programu „Jačanje porodice“, na poslovima edukativnog pedagoga i voditelja slučaja socio-ugroženih porodica. Volonterski angažovana u Savetovalistu za mlade Novosadskog humanitarnog centra na poslovima psihološkog savetnika.
Višegodišnji je volonter „Srca“- Centra za pružanje emotivne pomoći i prevenciju samoubistva. Terapeut je u Klubu lečenih alkoholičara „Grbavica“.

Sertifikovani je trener asertivne komunikacije kao i trener u primeni REBT tehnika u radu sa decom i adolescentima. Edukator je psiholoških radionica za decu i mlade sa dugogodišnjim iskustvom.