Ivana Jovčić

Ivana Jovčić

Praktičar transakcione analize
Department:
P1080922

Specijalista javnog zdravlja, strukovna medicinska sestra (diplomirala na temu prevencijesuicida, specijalizirala na temu emocionalne pismenosti u komunikaciji).

Praktičar transakcione analize.

Višegodišnje iskustvo u individualnom i grupnom radu sa hroničnim i onkološkim pacijentima i  njihovim porodicama.

Edukator u oblasti zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja (akreditovani programi Zdravstvenog saveta Srbije).

Iskustvo u pružanju emotivne podrške suicidnim osobama i osobama sa emocionalnim problemima (dugogodišnji volonter centra „Srce“-centra za pružanje podrške osobama u krizi prevenciju suicida).