Psiholozi

 • Aleksandra Golubović

  Trener asertivne komunikacije
  Aleksandra Golubović

  Rodjena je 1974. godine u Zrenjaninu. Zvanje diplomirani psiholog stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bavi se psihološkim savetovanjem i psihodijagnostikom, kao i psihološkom pripremom pacijenata pred operaciju. Aleksandra je psihoterapeut u edukaciji transakcione analize, profesionalno obučen i sertifikovan trener radionica asertivne komunikacije.

 • Lidija Gavrilovic

  Trener asertivne komunikacije
  Lidija Bandjur

  Po zanimanju je diplomirani pedagog- master, kao i transakcioni savetnik pod supervizijom. Zaposlena u Dečijem selu, na programu „Jačanje porodice“, na poslovima edukativnog pedagoga i voditelja slučaja socio-ugroženih porodica. Volonterski angažovana u Savetovalistu za mlade Novosadskog humanitarnog centra na poslovima psihološkog savetnika. Višegodišnji je volonter „Srca“- Centra za pružanje emotivne pomoći i prevenciju samoubistva. Terapeut […]

 • Dunja Milanković

  Razvoja karijere zaposlenih
  Dunja Milanković

  Završila master studije na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Stekla diplomu naprednog nivoa edukacije iz Racionalno emotivno bihejvioralne terapije, Albert Ellis Institute, New York. Edukovala se iz oblasti primene Terapije posvećenosti i prihvatanja (ACT) u radu sa kijentima. Završila edukaciju Trening za trenere i stekla veštine organizovanja i vođenja treninga za edukaciju […]

 • Ivana Stamenković

  Psiholog
  stamenkovic

  Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu. Edukaciju iz psihodrame pohađala je kod dr Zorana Đurića, neuropsihijatra i psihodramskog terapeuta i Gordane Marić, dipl.psihologa i psihodramskog terapeuta. Asistira u vođenju terapijske grupe pacijenata sa psihotičnim poremećajima, na klinici „Dr Laza Lazarević“, u Beogradu.

 • Ivana Novakov

  Master psiholog
  ivana

  Osnovne i master akademske studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kroz volonterski rad stekla je bogato praktično iskustvo u savetodavnom, psihoterapijskom i radioničarskom radu.