Aleksandra Golubović

Aleksandra Golubović

Trener asertivne komunikacije
Department:
Aleksandra Golubović

Rodjena je 1974. godine u Zrenjaninu.
Zvanje diplomirani psiholog stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Bavi se psihološkim savetovanjem i psihodijagnostikom, kao i psihološkom pripremom pacijenata pred operaciju.

Aleksandra je psihoterapeut u edukaciji transakcione analize, profesionalno obučen i sertifikovan trener radionica asertivne komunikacije.