HR

  • HR = prvo lice kompanije

    Prvi susret sa kompanijom ostvarujemo kroz oglas za posao, a onda preko osoba koje nam se obrate ako zadovoljavamo uslove. Koliko je prvi kontakt sa kompanijom bitan, sigurno znaju oni koji su išli na više razgovora za posao. Oni imaju širu sliku i mogu da naprave poređenje. U našoj državi je retkost da dobijete email […]