CENTAR PROMENA

Potražite nas

U ŠUMI VAŠIH MISLI

NEW TRANSITIONS

NEW TRANSITIONS

NEW TRANSITIONS

Poboljšajte komunikaciju sa sobom i drugima!

PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE

IZGRADITE
VAŠ SVET

uvod u

VAŠ USPEH

UPRAVLJANJE STRESOM

UPRAVLJANJE EMOCIJAMA

PREDBRAČNO SAVETOVANJE

CENTAR PROMENA

Rad u skladu sa pravnim normama,

etičkim kodeksom, profesionanlnim standardima, moralnim normama.

Poštovanje autonomije klijenta.

Sam rad sa klijentom, davanje objektivnih i istinitih informacija