CENTAR PROMENA

Potražite nas

U ŠUMI VAŠIH MISLI

NEW TRANSITIONS

NEW TRANSITIONS

NEW TRANSITIONS

Poboljšajte komunikaciju sa sobom i drugima!

PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE

IZGRADITE
VAŠ SVET

uvod u

VAŠ USPEH

UPRAVLJANJE STRESOM

UPRAVLJANJE EMOCIJAMA

PREDBRAČNO SAVETOVANJE

CENTAR PROMENA

Rad u skladu sa pravnim normama, etičkim kodeksom, profesionanlnim standardima, moralnim normama.
Poštovanje autonomije klijenta.

Sam rad sa klijentom, davanje objektivnih i istinitih informacija

Centar Promena

Psihološko savetovalište, koje pruža usluge savetovanja sa psiholozima raznih psihoterapijskih edukacija (Transakciona analiza, Geštalt psihoterapija, REBT, Sistemska porodična psihoterapija).

Centar za komunikaciju i lični razvoj “Centar promena” nudi razne vrste psihološke pomoći, koja može da bude individualna, partnerska/bračna ili porodična.

Centar promena je psihološko savetovalište osnovano januara 2011. godine u Novom Sadu. Osnovano je sa ciljem da pruži psihološku pomoć svim ljudima koji osete potrebu za razgovorom sa stručnim licem, psihologom.

 • uspostavljanju psiholoških granica i istrajnosti u njihovom poštovanju, odnosno pomažemo Vam u vaspitanju
 • pružanju psihološke pomoći pri razvodu ili raskidu veze
 • pružanju psihološke pomoći prilikom raznih vidova porodičnog  i partnerskog nasilja i zlostavljanja
 • pružanju pomoći prilikom neuspeha dece u školi
 • pomoć u učenju, učenje tehnika učenja sa psihologom
 • pružanju pomoći u proceni da li imate člana sa problemom bolesti zavisnosti (narkomanija, alkoholizam, patološko kockanje, zavisnost od interneta) i kako se nositi sa timpružanju psihološke pomoći ukoliko imate člana ili ste osoba sa neurozom (anksioznost, panični napadi, depresija, manija, bipolarni poremećaj,…)
 • bilo kog drugog problema koji Vam ometa život ili rad i tumačite ga kao teškoću
 • pružanja pomoći ukoliko imate problem da donesete odluku u vezi sebe ili drugih
 • pružanje psihološke pomoći ukoliko imate dijagnostikovanu neku od psihopatoloških bolesti
 • pružanje podrške, učenje, ukoliko imate problema sa ispitima na fakultetu/na poslu sa kolegama ili šefom/kod kuće sa roditeljima ili partnerom/prijateljima/rođacima
 • obuka kako da steknete više samopouzdanja/kako da se izborite za sebe
 • obuka kako da se postavite na razgovoru za posao i da odete na njega spremni
 • pružanje psihološke pomoći ukoliko imate problema sa zdravljem
 • pružanje psihološke pomoći za sve što Vi smatrate svojim problemom, a okolina Vas ne razume

Principi rada Centra promena

U savetovalištu rade diplomirani psiholozi, koji pored završenog Filozofskog fakulteta (Odsek Psihologija) imaju završenu bar jednu od mnogobrojnih psihoterapijskih edukacija (Transakciona analiza, Geštalt psihoterapija, Sistemska porodična psihoterapija, REBT,…) .

Svi terapeuti koji rade u Centru promena su članovi Društva psihologa Srbije, nacionalnih psihoterapijskih i drugih strukovnih udruženja.

Stručnost i kompetentnost

Psiholozi koji rade za Centar promena se kontinuirano usavršavaju u svojoj profesiji, pohađajući razne tematske seminare i radionice, posećujući stručne skupove, konferencije i kongrese, a takođe prate i teorijska, praktična i istraživačka dostignuća iz oblasti psihologije i psihoterapijskih škola.